Sharesafe Logo

SHARESAFE MEDIEBOKSEN - SIKKER OG GDPR-COMPLIANT MEDIEHÅNDTERING.

Made in Denmark. Stored in Denmark.

Optag, gem og afspil digitalt medieindhold sikkert og nemt på dit eget device med Medieboksen

Vi lever i en tid, hvor dokumentation af personfølsomt video-, audio- og billedmateriale spiller en stadig vigtigere rolle indenfor en lang række brancher som i sundhedsvæsenet, i uddannelsessektoren og hos politiet.

En af de betydelige udfordringer har hidtil været, at de ansatte ikke har kunnet anvende deres egne devices til optage, lagre og afspille denne form for mediefiler på en simpel og sikker måde.

Det kan man nu sikkert og nemt via vores løsning.

Opbevaring

I Medieboksen bliver ingen mediefiler opbevaret lokalt på brugernes devices, men optages og sendes direkte i krypteret form til et sikkert datacenter beliggende i Danmark.

Platformen er desuden ekstremt brugervenlig, samtidig med at den er sikker at benytte og godkendt juridisk ift. GDPR af advokatfirmaet Kromann-Reumert.

Sikre datacentre i Danmark

Sikkerhed

Al kommunikation foregår med samme sikkerhedsniveau, som kan sammenlignes med netbank.

Alle brugere oprettes bl.a. med deres mobilnummer, som efterfølgende anvendes til såkaldt 2-faktor-godkendelse ved hvert log ind.

Brugeroprettelse styres fra et centralt sted, så det udelukkende er de personer, som jeres virksomhed / institution vælger at give adgang, der kan benytte systemet.

ISAE 3000 ERKLÆRING

Nu skal I ikke længere bare tage vores ord for gode varer. ShareSafe har netop gennemført en uafhængig audit af, hvordan vi håndterer persondata og har fået en ISAE 3000 type I erklæring af Beierholm.

Det betyder for jer som kunde, at vi har fået gennemgået de procedurer og kontroller, som vi har implementeret for at overholde GDPR samt krav, der er angivet i databehandleraftalen. Denne erklæring kan I bruge til at dokumentere, at I fører tilsyn med ShareSafes håndtering af jeres persondata.

Sharesafe isae3000 erklæring

Testimonials

“ShareSafe har udviklet en platform for PLO/ Fonden for Almen Praksis, der løser udfordringen med at optage, gemme og afspille personfølsomt videomateriale på en sikker og forsvarlig måde. I udviklingsarbejdet har ShareSafe vist sig som en yderst professionel og dedikeret samarbejdspartner. Og, hvad der er nok så vigtigt, så lever ShareSafe-platformen fuldt op til de ønsker vi havde fra projektet start. Vi forventer at mange praktiserende læger tager den til sig, særligt i forbindelse med supervision og vores øvrige efteruddannelsesaktiviteter.”
- James Høpner,
Efteruddannelseschef hos PLO“Jeg vil på det varmeste anbefale ShareSafe. Gennem hele udviklingsperioden på seks måneder har ShareSafe udvist tålmodighed og bistået med professionel rådgivning og lyttende dialog med projektgruppen omkring udviklingen af Supervisionsplatformen for specialet Almen Medicin.

App'ens absolutte styrker er, at videooptagelserne foregår direkte via app'en og uploades direkte til en sikker server, hvorfor følsomme data ikke gemmes på brugernes smartphones.

Supervisionsportalen.dk virker med stor tilfredsstillelse for eksisterende uddannelseslæger i almen medicin og vil understøtte den lægelige efteruddannelse for kommende almen mediciner.

App'en vil egne sig til andre kliniske specialer og områder, hvor supervision er vigtig element for den indlæring af de kliniske færdigheder. Herunder kliniske procedure, bedside undersøgelser, kommunikation og samtale med patienter.”

- Nhat Ngo,
Speciallæge i almen medicin,
AMU, Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator, Region Hovedstaden“Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet med ShareSafe, som har bistået i vores implementeringsproces med gode input, råd og vejledning. Den udviklede app fungerer super fint og er nem og enkel for brugerne at betjene, samt for os at administrere.”

- Lotte Bjarke Vester,
Sagsbehandler hos PLO